Solidaire betaling - een eerlijke prijs voor iedereen

Solidair betalen, we wilden de uitleg kort houden maar het is toch een aardig verhaal geworden. Voor veel mensen is het een nieuwe term. Binnen de kleinschalige biologische landbouw gebeurt dit echter steeds vaker. We kijken naar de werkelijke prijs van voedsel, inclusief een eerlijk loon voor tuinders in plaats van een optelsom van afzonderlijke groenteprijzen.  Daarbij willen we ook dat biologisch voedsel voor iedereen toegankelijk blijft en dus vragen we Pluckers om te betalen naar draagkracht. Het liefst gebaseerd op het eigen bruto uurloon en omstandigheden, zodat ook mensen met een kleinere portemonnee lid kunnen zijn. Solidaire betaling brengt dit allemaal samen.

Wordt er een eerlijke prijs betaald in supermarkten?
De supermarkten stunten elke week met versproducten. Boeren verdienen inmiddels nauwelijks nog aan de productie van voedsel. Ze zitten klem in een systeem van bodemprijzen en steeds hogere opbrengsten per hectare. Uit onderzoek van de Rekenkamer uit 2019 blijkt dat een op de drie Nederlandse boeren een inkomen heeft onder het bruto wettelijk minimumloon, ondanks de financiële steun uit Brussel. Zonder die subsidies verdient iets meer de helft van de boeren zelfs minder dan het minimumloon.

Gevolgen voor boeren, bodem & biodiversiteit
Ondertussen raakt de bodem uitgeput door overmatig gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Daarnaast neemt de biodiversiteit in razend tempo af. “Het is het systeem van winst door uitbuiting dat boeren regelmatig dwingt om zo goedkoop mogelijk te produceren, ten koste van milieu, dierenwelzijn, de bodem en biodiversiteit” Bron: BNNVARA

Wordt er in de supermarkt dan een eerlijke prijs betaald? Wij denken van niet. Boeren verdienen vaak onder minimumloon en moeten daarom met regelmaat kiezen om op te schalen om goedkoper te kunnen produceren. Dit gaat vaak gepaard met meer bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Of er worden producten onnodig weggegooid.

Gezond & duurzaam voedsel voor iedereen beschikbaar

Bij Pluck van het veld werken we volledig ecologisch – dus zonder chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest – en op kleine schaal. Onze kostprijs is vanzelfsprekend hoger dan die van de gangbare of grootschalige biologische landbouw. Wel willen we gezond en duurzaam geteeld voedsel betaalbaar houden voor iedereen en daarom kiezen we voor een solidair betaalsysteem.

In het solidair betaalsysteem bieden we 4 opties, de prijzen worden weergegeven per abonnement:

Randvoorwaarden:

  • Je sluit een Pluckabonnement af voor een volledig seizoen van ongeveer 8 maanden, waarbij je gemiddeld 32 weken oogst van mei t/m december
  • In de basis zeggen we dat je met 1 abonnement genoeg groenten kunt oogsten voor een volledige week voor 1 persoon. Mocht je dus de hele week van de tuin willen eten met 2 personen, dan ga je naar 2 abonnementen. Maar je kunt er ook voor kiezen om 1 abonnement te delen met 2 personen en daar 3, soms 4 dagen van te eten. Omdat we meer vrijheid geven qua oogsten komend jaar, in zowel wat je oogst en hoeveel, hebben wij de voorkeur voor 1 abonnement per persoon maar uiteindelijk mag je dat zelf bepalen.
  • Heb je kinderen? Kinderen van 0 t/m 4 jaar zijn gratis. Voor kinderen van 5 t/m 10 jaar rekenen we een kwart abonnement. Voor kinderen van 11 t/m 17 jaar rekenen we een half abonnement. De abonnementsprijs is afhankelijk van welke solidaire betalingsoptie je kiest. We zullen de kinderprijs hierop berekenen.

In onze berekeningen hebben we rekening gehouden met:

  • Een minimum uurloon van 16 euro voor een ZZP’er. Van dit uurloon moet de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en pensioenopbouw nog betaald worden.
  • Een werkweek van 32 uur – gerekend voor beide tuinders. Deze uren besteden we specifiek aan de zelfoogst abonnementen. Overige uren van vrijwilligers en stagiaires of werkuren voor bloemen, workshops en evenementen zitten hier niet in. 
  • De verwachte maximale capaciteit van de tuin voor 300 leden. In 2024 zitten we nog niet op onze maximale capaciteit. We starten namelijk met 225 leden. We zouden de abonnementsprijzen hierop aan kunnen passen (en de richtprijzen dus verhogen) maar we zien dit als investering in de opstartfase van het bedrijf.  

We vragen je om naar je eigen salaris te kijken bij het maken van je keuze. Dit gaat volledig op vertrouwen, je bent vrij om te kiezen. Belangrijk hierbij is te kiezen wat voor jou goed voelt. Wij zien graag dat je tevreden bent met je oogstaandeel en met plezier op de tuin komt oogsten.

Dit systeem is solidair naar:

  • De tuinders – bij een verwachte gemiddelde abonnementsprijs van 435 euro kunnen we onszelf verzekeren voor arbeidsongeschiktheid en een pensioen opbouwen.
  • De Pluckers – iedereen mag betalen naar draagkracht. Zo houden we de tuin inclusief, ook voor mensen met een kleinere portemonnee.
  • De toekomstige generaties – we zorgen goed voor onze grond en zetten een duurzame tuinderij neer die door volgende generaties overgenomen kan worden.

Meer informatie over solidaire betaling is hier te vinden: https://edepot.wur.nl/567643